Sample menu:

Najnovije vesti:

Mart 10, 2012:
Tehnički pregled i registracija vozila na šest i dvanaest mesečnih rata.

detaljnije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulator cene tehničkog pregleda.

Delta Generali osiguranje

Dunav Osiguranje

Korisni linkovi:


 

 

Radnici našeg preduzeća.

U našem društvu sa ograničenom odgovornošću, zaposleni su radnici različitih profila, i to naime, ekonomisti, automehaničari, trgovci, itd.

U nastavku sledi prezentacija naših radnika, koja sadrži osnovne informacije.


 

Podaci o našim radnicima

  • Luminica
  • Marćian
  • Predrag
  • Nikola
  • Neša
  • Lućian

Lacku Ivan

Lacku Luminica.

 

Po zanimanju je Diplomirani Ekonomista. Zaposlena je na poslovima Direktora DOO "Agrofarm - Lacku".

Email: luminica@agrofarmlacku.rs

Kontakt telefon: 060/0283839

Klepan Marćian.

 

Zaposlen je kao trgovac u Poljoprivrednoj Apoteci "Agrofarm" u Alibunaru.U Poljoprivrednoj apoteci počeo je raditi 2010 godine.

Predrag Ostojić.

 

Zaposlen je od početka rada Tehničkog Pregleda "Lacku" i to, naime, od juna 2011. godine.

Email: tehnickipregled@agrofarmlacku.rs

Kontakt telefon: 063/8954537

Nikola Subin.

 

Šef odseka za sprovođenje tehničkog pregleda. Zaposlen je od samog početka rada Tehničkog Pregleda "Lacku" i to, naime, od juna 2011. godine.

Email: tehnickipregled@agrofarmlacku.rs

Kontakt telefon: 060/0383851

Nenad Zdravković.

 

Zaposlen je u Tehničkom Pregled "Lacku" na poslovima sprovđenja tehničkog pregleda. Zaposlen je od samog početka rada "Tehničkog Pregleda".

Email: tehnickipregled@agrofarmlacku.rs

Kontakt telefon: 060/0383852

Lacku Lućijan.

 

Vlanik DOO "Agrofarm - Lacku".

Email: lucian@agrofarmlacku.rs

Kontakt telefon: 060/0283838